www.Riekanky.sk


Kategória: Pesničky
Čas radosti


Čas radosti, veselosti, svetu nastal nyní,
porodila Spasiteľa Mária bez viny.
V jasliach v Betleheme, na slame, na zime.
Leží malé dieťa milé, Pán zeme.

Aké veci ľudia všetci oddávna čakali.
To anjeli dnes veselí nám už zvestovali.
A preto plesajme a Bohu ďakujme.
Pacholiatku nemluvniatku spievajme.

Ďieťa krásne, svetlo jasné, Ježišu náš milý.
Z čistej Panny svetu daný, poklad roztomilý.
Kráľu náš, Pane náš. Skloň sa k nám, jak náš Pán.
S milosťami. s radosťami, prídi sám.
Autor: ľudová